Doskonalimy swoje umiejętności

Firma Highlander Team przeprowadziła 3 dniowe szkolenie dla kadry naszego ośrodka w zakresie bezpieczeństwa pracy z nieletnimi.  

Cenna wiedza, aktywność fizyczna, ćwiczenia praktyczne,  to aspekty, które wzbogaciły przygotowanie pracowników w codziennej pracy.

Autor: Administrator