Warsztaty dla rodziców

W dniu 4 lutego odbyły się warsztaty dla rodziców. Temat, który  omawialiśmy dotyczył czynników odpowiedzialnych za uzależnienie. Poza psychoedukacją udało nam się odnieść cześć zagadnień do życia codziennego. Każdy mógł sprawdzić czy ma wpływ na omówione obszary, żeby móc dbać o siebie i wspierać swoich najbliższych.

Autor: Administrator