Spotkanie – Doświadczenia, wyzwania i wnioski z pracy z nieletnimi.

Doświadczenia, wyzwania i wnioski z pracy z nieletnimi w nowopowstałej instytucji - Okręgowym Ośrodku Wychowawczym analiza funkcjonowania, oferta wychowawcza

W dniu 8.02.2023 r. w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy odbyło się spotkanie organizowane wspólnie przez Pana Pawła Iwaniuka, Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie i Panią Joanną Szostak, Dyrektora Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie Falenicy z Sędziami Wydziałów Cywilnych Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie oraz Sędziami Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich Sądów Rejonowych okręgu warszawsko-praskiego.

Celem spotkania było przedstawienie nowego ośrodka wychowawczego wprowadzonego ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich oraz działalności OOW poprzez podzielenie się doświadczeniami, wyzwaniami i wnioskami z pracy z nieletnimi.

Wraz z ponad 30 zaproszonymi Gośćmi mieliśmy przyjemność wysłuchać wystąpienia Pana Pawła Iwaniuka Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, Pani Beaty Turek Sędzi – Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Pani

dr n. med Katarzyny Biernackiej p.o zastępcy Dyrektora ds. psychologiczno-pedagogicznych w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, Pani Katarzyny Latuszek – Pasternak pełnomocnika ds pacjenta w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Garwolinie.

Dyrektor Joanna Szostak przedstawiła profil wychowanki OOW w Warszawie Falenicy oraz omówiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników pedagogicznych a dotyczącej odczuć związanej ze zmianami w pracy wychowawczej po wejściu w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich .

Wychowanki zaprezentowały krótką etiudę teatralną pt. „Samotny bo niekochany” .

Był czas na zwiedzanie ośrodka, rozmowy, wymianę spostrzeżeń . Dziękuję Wszystkim Państwu – środowisku sędziowskiemu, przedstawicielom DSRiN, środowisku naukowemu, praktykom – za uczestnictwo w spotkaniu.

Autor: Administrator