Wykład medyczny dotyczący profilaktyki czerniaka

20.03.2023. Wykład medyczny zorganizowany uczennicom Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie Falenicy w ramach Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.

Autor: Administrator