Spotkanie dziewcząt ze wszystkimi pracownikami przy Wielkanocnym stole

Wspólne spotkanie dziewcząt ze wszystkimi pracownikami przy Wielkanocnym stole, jest niebywałym doświadczeniem dla obydwu stron.
Od początku tworzymy tradycje i obrzędy w OOW, dla pracowników tak bardzo oczywiste, dla dziewcząt nowe, czasami zaskakujące.

Autor: Administrator