Kurs zawodowy – Kelner

Od dnia 18.04.2023 r.  dwanaście wychowanek OOW w Warszawie Falenicy uczestniczy w kursie zawodowym kelner. Jest to drugi w tym semestrze kurs zawodowy organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w naszym ośrodku. Wychowanki podnoszą swoje kwalifikacje i nabywają  umiejętności w zakresie wyposażenia i sprzętu kelnerskiego, organizacji i techniki pracy kelnera, obsługi kelnerskiej – ćwiczenia praktyczne. Kursantki zapoznają się z kulturą zawodu kelnera.

Na koniec kursu uczestniczki sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności podczas egzaminu kończącego kurs.

Dnia 23.05.2023 roku zakończył się sukcesem – zdanym egzaminem teoretycznym i praktycznym kurs zawodowy KELNER!

Dwanaście wychowanek OOW w Warszawie Falenicy od dnia 18.04.2023 do dnia 23.05.2023 przez 9 spotkań uczestniczyło w kursie zawodowym KELNER. Kurs prowadzony był w naszym ośrodku (po raz kolejny) przez profesjonalistę – mistrza kelnera Pana Jerzego Morawskiego. Był to kurs organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

Wychowanki podniosły swoje kwalifikacje zawodowe i nabyły umiejętności w zakresie kultury zawodu, wyposażenia i sprzętu kelnerskiego, organizacji i technik pracy kelnera, a przede wszystkim obsługi kelnerskiej.

Uczestniczki otrzymały zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu i ukończenie kursu kelnerskiego.

Życzymy powodzenia !

Autor: Administrator