XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski

Dnia 13 czerwca 2023 roku, odbył się w naszym ośrodku już  XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pod  hasłem; „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego…”. Jan Paweł II.

Celem przewodnim konkursu było uczczenie dobrego imienia Jana Pawła II oraz przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.

Regulamin konkursu papieskiego przewidywał trzy rodzaje i możliwości uczestnictwa młodzieży w projekcie: kategoria wiedzy teoretycznej, kategoria recytatorska/muzyczna i kategoria plastyczno/rzeźbiarsko/fotograficzna.

Do konkursu papieskiego przystąpiły następujące Ośrodki:

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie Łące

Zakład Poprawczy w Poznaniu

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Gackach

Zakład Poprawczy w Barczewie

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Koronowie

Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy.

Po otwarciu XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, przez Dyrektora Ośrodka p. Joannę Szostak i odśpiewaniu Barki przy akompaniamencie p. Natalii B. Uczestnicy ochoczo przystąpili do kategorii wiedzy teoretycznej. W międzyczasie jury – opiekunowie  uczciwie oceniali wykonane prace uczestników/uczestniczek konkursu.  Następnie udaliśmy się na teren w celu rekreacji, w postaci grilla, lodów z Michalina od p. Sławka oraz słodkości z cukierni Krzywkowski.

Na zakończenie uczestnicy zostali obdarowani nagrodami i pani Dyrektor Ośrodka podziękowała wszystkim opiekunom za przygotowanie i przywiezienie uczestników na konkurs papieski oraz sponsorom i wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia konkursu papieskiego.

Autor: Administrator