Handel Ludźmi – zajęcia profilaktyczne z fundacją CZAS WOLNOŚCI

24.07.2023 r.  do naszego ośrodka zawitała fundacja CZAS WOLNOŚCI, której przedstawiciele porozmawiali z nami o bardzo powszechnym i niebezpiecznym procederze jakim jest handel ludźmi. Abyśmy wszyscy byli bezpieczni, musimy otwarcie rozmawiać o realiach i pułapkach handlu ludźmi.

Celem zajęć było uświadomienie dziewczętom ryzyka stania się ofiarą handlarzy ludzi. Zajęcia polegały na zainteresowaniu wychowanek tym tematem, rozmowie o ich doświadczeniach oraz formach  pomocy aby uchronić się przed przestępstwem handlu ludźmi.

Prowadząca zajęcia pochodzi z Texasu, pracuje w fundacji UNBOUNDNOW, informacje przekazywała nam w języku angielskim co było dla nas bardzo ciekawe. Wychowanki wyszły z zajęć zadowolone z nową nabytą wiedzą i świadomością o tym zagrożeniu.

Autor: Administrator