Zrozumieć starość

W dniu 24.11.2023r. wychowanki Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Falenicy brały udział w warsztatach pt. „Zrozumieć Starość”.

Warsztaty odbyły się w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II” pt. „Współczesny obraz społeczeństwa polskiego w nauce i w debacie publicznej”.  Projekt dofinansowany był ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Zajęcia  przeprowadził Pan Artur Banaszek przedstawiciel Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE).

Działania edukacyjne skierowane były do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych w postaci warsztatów praktycznych dla uczniów „zrozumieć starość” z wykorzystaniem symulatora odczuć geriatrycznych, których celem było zapoznanie młodzieży ze specyficznymi potrzebami osób starszych wpływając pośrednio na zwiększenie integracji międzypokoleniowej.

W ramach warsztatów odbyła się część teoretyczna, w której to wychowanki dowiedziały się m.in. o potrzebach i prawach osób w podeszłym wieku, standardach życia (jakości życia) osób starszych.

Podczas części praktycznej podopieczne miały możliwość użycia (założenia na siebie) symulatora geriatrycznego, dzięki któremu mogły odczuć:

– zaburzenia widzenia

– ograniczony zakres ruchu w stawach

– zmniejszoną mobilność ogólną

– przebywanie w pozycji pochylonej przez dłuższy czas

– utratę czucia w rękach

– sztywność stawów

– utrata siły – zmęczenie

– zmiana obrazu ciała

– zmniejszone poczucie równowagi

– utrata funkcji manipulacyjnych ręki oraz wykonywania precyzyjnych ruchów palców

Były to bardzo ciekawe i pouczające warsztaty, za co serdecznie dziękujemy!

Autor: Administrator