Podziękowania firmie WIENER

Niniejszym składam najserdeczniejsze podziękowania firmie WIENER, która była sponsorem zajęć rozwijających pasje i zainteresowania podopiecznych Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Warszawie Falenicy. Dzięki wsparciu firmy WIENTER, nieletnie wykonały według własnych pomysłów wytwory podczas cyklu zajęć ceramicznych oraz uczestniczyły w kilku zajęciach tanecznych, prowadzonych przez profesjonalistów.

Możliwość zapewnienia wychowankom dostępu do dodatkowych, ciekawych form edukacyjnych, ale i nietuzinkowej formy spędzania czasu to wartości pozyskane dzięki zaangażowaniu WIENER.

Autor: Administrator