Studenci Uniwersytu Stefana Wyszyńskiego w Ośrodku

W dniu 24.04.2024 roku odwiedziło nasz Ośrodek 17 studentów Uniwersytu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wraz z opiekunami. Byli to Studenci 1 roku studiów drugiego stopnia, na kierunku pedagogika ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna opiekuńczo-wychowawcza. Celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką ośrodka oraz działalnością podejmowaną wobec wychowanek, zeznajomienie z zadaniami i obowiązkami wychowawcy.Dwie nasze wychowanki brały udział w spotkaniu ze studentami gdzie przestawiły ze swojej prestektywy codzienne życie w ośrodku. Wspólnie spędziliśmy czas na poznawaniu siebie i ośrodka.

Autor: Administrator