Szkolenie wychowanek z zakresu samoobrony.

W dniach od 21.04 do 22.04. 2024r. na terenie Ośrodka zostało przeprowadzone szkolenie wychowanek z zakresu samoobrony.

Instruktor uczył wychowanki jak zachowywać się w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu.

Dziewczęta były bardzo zainteresowane, zarówno formą jak i tematyką zajęć, ponieważ wcześniej same wielokrotnie doświadczały przemocy fizycznej i psychicznej w ich środowisku rodzinnym.

Autor: Administrator