Historia ośrodka

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przekształcenia zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w okręgowe ośrodki wychowawcze   Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie Falenicy działające 63 lata zostało przekształcone w Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie Falenicy.

Nowa historia ośrodka rozpoczyna się z dniem 1.09.2022 r.