Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Maliszewski

telefon: 606 191 915

adres email: iod@perfectinfo.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

Paulina Machowska

telefon: 609 163 279

adres email: paula.machowska@perfectinfo.pl

Klauzula informacyjna