Zespół Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

W sposób wszechstronny będziemy prowadzić   pracę psychopedagogiczną nakierowaną na:

  • stabilizowanie sfery psychicznej (budowanie zaufania, poczucia bezpieczeństwa, rozładowywanie napięć emocjonalnych, praca nad traumami, wzmacnianie przejawów samokontroli, pogłębianie wglądu);
  • stymulowanie rozwoju osobistego (poznawanie swoich możliwości, budowanie swojej samooceny i samoakceptacji, ćwiczenie sprawczości, przewidywania, odpowiedzialności, nauka komunikacji emocjonalnej);
  • stymulowanie rozwoju społecznego (modyfikowanie systemu wartości społecznych, budzenie empatii, tolerancji, wrażliwości, ćwiczenie asertywności, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, alternatywnych form zachowań w sytuacji konfliktów interpersonalnych, uświadamianie zakresu winy, podejmowanie form zadośćuczynienia);
  • edukację naszych podopiecznych oraz ich bliskich w obszarach: samodzielności szkolnej, zawodowej i życiowej, także związanych z podejmowaniem licznych ról wynikających z faktu bycia kobietą oraz przeciwdziałania samodestrukcji, np. uzależnień.