Szkoły i warsztaty

Warsztaty szkolne

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy warsztaty szkolne stanowią integralną część szkół i są zlokalizowane na II piętrze głównego budynku. Do dyspozycji nauczycieli i uczennic jest 1 klasa wyposażona w monitor interaktywny i 5 pracowni w pełni wyposażonych w sprzęt niezbędny do nauki zawodu w zakresie krawiectwa i gastronomii. 
Warsztaty szkolne realizują ideę wychowania przez pracę. Kształcenie uczennic jest realizowane na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach krawiec i kucharz oraz na poziomie Szkoły Podstawowej jako przysposobienie do pracy w zawodzie.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Szkoły

W Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie Falenicy dział szkolny jest zlokalizowany na I piętrze głównego budynku, gdzie funkcjonują następujące szkoły:


Branżowa Szkoła I Stopnia nr 68 – realizacja programu odbywa się  w cyklu 3-letnim

Szkoła Podstawowa nr 235

Do dyspozycji nauczycieli i uczennic są 4  sale wyposażone w monitory interaktywne – zakupione w ramach programu rządowego „Aktywna tablica” oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne.

  1. Sala matematyczno – fizyczna
  2. Sala informatyczna         
  3. Sala biologiczno – chemiczna
  4. Sala języka polskiego i historii

Wszyscy – uczennice, nauczyciele, pracownicy mają możliwość korzystania z dużej, przestronnej i dobrze zaopatrzonej biblioteki.