Dla Rodziców

Szanowni Państwo,

W związku z powstaniem nowego ośrodka, opracowujemy regulaminy, procedury, zarządzenia wewnętrzne.  By stanowiły podstawę do naszej pracy z nieletnimi potrzebujemy chwili czasu na ich stworzenie. Wobec powyższego, cześć regulaminów będzie jeszcze niedostępnych.

1. Regulamin odwiedzin:

2. Zasady przesyłania paczek

INFORMACJA O ZASADACH PRZYSYŁANIA PACZEK:

Pieniądze na zakupy dla podopiecznych, których dokonają pracownicy ośrodka, proszę przesyłać przekazem pocztowym na adres OOW.

3. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:

W opracowaniu

INFORMACJA O ZASADACH PRZYSYŁANIA PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH

W opracowaniu

4. Zasady przyjmowania osób odwiedzających:

5. Wykaz Przedmiotów zabronionych

6. Wykaz Przedmiotów zabronionych dla rodziców

7. Informacja w sprawie świadczenia 500+ przysługujące na dziecko umieszczone w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym